Интернет портал за онлайн услуги на ЕНЕРГО-ПРО

Интернет портал за онлайн услуги на ЕНЕРГО-ПРО

Интернет портал за ОНЛАЙН УСЛУГИ на ЕНЕРГО-ПРО, през който може да подавате ЗАЯВЛЕНИЕ за смяна на доставчик на електроенергия за клиент със СТП (стандартизиран товаров профил) и да сключвате ДОГОВОР за доставка на ел. енергия от доставчик от последна инстанция.

Генериране на PDF документи

Генериране на динамични PDF документи по зададени критерии.

Виж другите ни проекти: