Kupitok.bg - интернет портал на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

Kupitok.bg - интернет портал на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

KupiTok.bg е специално разработен за ЕНЕРГО-ПРО портал, през който може да сключвате договори с компанията за пренос на електроенергия.

Генериране на PDF документи

Генериране на динамични PDF документи по зададени критерии.

Разработване на API

Разработване на програмен интерфейс за електронно подписване на документи, чрез мобилно приложение.

Калкулатор за свободен пазар

Разработване на онлайн калкулатор за изчисление на спестявания при преминаване от регулиран към свободен пазар.

Виж другите ни проекти: