Serdica Properties
Serdica Properties
Serdica Properties

Serdica Properties

"Сердика Пропъртис" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

За дружеството ние създадохме модерен корпоративен уеб сайт базиран на система за управление на съдържанието. За максимално улеснение на потребителя беше създадена и адаптивна версия на сайта.

Адаптивен дизайн

Виж другите ни проекти: